Metodyka pracy naukowej

Na metodykę naszej pracy może składać się wiele elementów. Jednym z najważniejszych może okazać się sam konspekt pracy doktoranckiej. To koncepcja stanowi konspekt naszej rozprawy, co sprawia, że jest on podstawą do dyskusji nad planowanym badaniem prowadzonym na seminariach. Wraz z postępami nad naszą praca naukową konspekt będzie ewoluować, a tym samym przybierać dojrzalszą formę. W naszym konspekcie powinniśmy zawrzeć przede wszystkim uzasadnienie pojęcia danego tematu, osadzając go już w ...
Read More

Jak pisać pracę naukową?

Naszą pracę naukową powinniśmy zacząć od poszukania kompetentnego promotora, z którym uzgodnimy zakres tematyki naszej pracy naukowej. Po wstępnym uzgodnieniu możemy zabrać się za pisanie pierwszego rozdziału. Pojęcie pierwszego rozdziału nie jest jednak umowne. W rzeczywistości naszą pracę możemy zacząć od dowolnego z nich. Najlepiej rozpocząć tam, gdzie będziemy mieli najprawdopodobniej największe trudności podczas pisania. W pierwszej fazie pisania pracy naukowej nie powinniśmy zwracać szc...
Read More

Prace naukowe

Prace naukowe lub po prostu prace doktorskie stają się z roku na rok coraz bardziej popularne. Wielu absolwentów uczeni zadaje sobie pytanie czy warto walczyć o wyższy stopień naukowy. Nie łatwo jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Stopień doktora nie będzie dawał nam gwarancji na wyższe stanowisko lub pracę na uczelni. Tak na przykład w samej Australii co roku broni się około 7000 doktoratów. To zdecydowanie więcej niż ilość wolnych wakatów na uczelniach wyższych. Musimy zdawać sob...
Read More

Jak pisać prace naukowe?

Napisanie pracy naukowej lub inaczej doktoratu nie musi być wcale takie trudne. Wybierając odpowiedni temat jesteśmy w stanie napisać dobrą pracę, która wypełni luki w danej dziedzinie. Najlepiej pisać na temat, który najbardziej nas interesuje. Trudnością może być tylko znalezienie promotora, który posiada wystarczającą wiedzę w danej dziedzinie. Kiedy uda nam się znaleźć odpowiedniego profesora oraz ustaliliśmy z nim zakres tematyki naszego doktoratu możemy wziąć się za pianie pierwszego r...
Read More