dr. Agnieszka N.

dr. Agnieszka N.

Zamówiona kwerenda bibliograficzna jak i dostarczone z niej materiały oraz konsultacje merytoryczne spowodowały, że wizja mojej pracy nabrała nowego kształtu i stała się bardziej klarowna

Jan L.

Jan L.

Pomoc w zakresie promocji moich publikacji okazała się bardzo skuteczna.. zwiększyła się ich widoczność i wzrosły cytowania

dr W. K.

dr W. K.

Wykonana kwerenda bibliograficzna a także usługi w zakresie informacji naukowej przerosły moje oczekiwania..

Anna G.

Anna G.

Wysoka jakość wykonanych usług poparta doświadczeniem eksperckim – dziękuje..

Dawid K.

Dawid K.

Rzetelna współpraca i bardzo dobre materiały! Konsultacje na wysokim poziomie