Praca doktorska – plan!

Praca doktorska - plan!
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Zanim przystąpimy do pracy doktorskiej musimy posiadać jej plan. Po wybraniu tematu pierwsze za co się zabierzemy to przygotowanie konkretnych wytycznych według prostego schematu. Taki plan pracy doktorskiej pomoże nam kontrolować nasze postępy w pisaniu.

Plan pracy doktorskiej może być obszerny i podzielony na wiele punktów. Jest to związane z tym, że plan pracy doktorskiej powinien zawierać wszystkie najważniejsze zagadnienia, które znajdą się w pracy doktorskiej.

Plan pracy doktorskiej powinien zawierać:

 • tytuł, imię i nazwisko autora
 • przedstawienie problemu badawczego i potrzeb w danej dziedzinie
 • przedstawienie celu badań np. wykorzystując zdania w formie pytającej
 • przedstawienie metod badawczych oraz materiału, z jakiego będziemy korzystać
 • wstępne podsumowanie pracy doktorskiej, czyli spodziewane wyniki badań
 • podsumowanie i piśmiennictwo (aktualne problemy i teorie naukowe)

Oto przykładowy plan pracy doktorskiej:

I. Wstęp

 • Cel i zakres badań
 • Opis problemu badawczego
 • Krótkie omówienie stanu wiedzy na temat problemu

II. Teoria i koncepcje

 • Opis i analiza literatury dotyczącej tematu pracy doktorskiej
 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć i koncepcji
 • Opis teorii i hipotez badawczych

III. Metodologia

 • Opis i justyfikacja wybranej metodologii badań
 • Opis narzędzi i instrumentów badawczych
 • Opis procedury badawczej

IV. Analiza i wyniki

 • Prezentacja i interpretacja wyników badań
 • Porównanie wyników z teorią i hipotezami
 • Opis wprowadzonych modyfikacji i ulepszeń

V. Wnioski i rekomendacje

 • Opis wniosków wynikających z badań
 • Rekomendacje dla dalszych badań i praktyki
 • Ocena przydatności i wartości dodanej pracy doktorskiej

VI. Zakończenie

 • Podsumowanie i kontekstualizacja wyników
 • Refleksja nad przeprowadzonymi badaniami i ich osiągnięciami
 • Ocena wkładu pracy doktorskiej w rozwój dziedziny.

Uwaga: Plan może się różnić w zależności od tematu i rodzaju pracy doktorskiej, jednak powinien on być dostosowany do wymagań i wytycznych uczelni.

Taki plan pracy doktorskiej jest pomocny w pisaniu doktoratu, jednak nie można wykluczyć, że podczas pisania wprowadzimy pewne korekty.

Napisz do nas

Jesteśmy korporacją naukową zrzeszającą pracowników naukowych i ekspertów branżowych. Pomożemy Tobie napisać pracę doktorską, która będzie w pełni profesjonalna i poprawna pod kątem zgodności ze współczesnymi standardami. Napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

Struktura i planowanie pracy to obszary, w których pomoc jest niezbędna. Stworzenie klarownego, logicznego i spójnego planu jest niezbędne dla sukcesu pracy. Pomoc może tu polegać na dyskusji nad strukturą, proponowaniu zmian lub poprawek, a także na wsparciu w momencie, gdy badacz napotyka trudności.

Szukane przez innych:

 • plan pracy doktorskiej
 • konspekt pracy doktorskiej
 • Konspekt Pracy Doktorskiej Przykład PDF