Rozprawa doktorska

Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Dobrze napisana praca doktorska powinna mieć jasno i wyraźnie sformułowaną tezę badawczą. Jest ona nieodłącznie związana z naszą pracą. Możemy zatem powiedzieć, że samej pracy doktorskiej się nie pisze, ale przedstawia i broni postawioną przez nas tezę.

Teza doktorska może być założeniem, pytaniem, twierdzeniem lub pewną konkluzją odnoszącą się do przedmiotu badania, którą w naszej pracy musimy udowodnić na podstawie przeprowadzonego studium danego zagadnienia. Teza powinna być sformułowana na podstawie znajomości zawartej w literaturze przedmiotu, wiedzy na dany temat. Najczęściej dotyczy ona naszej niewiedzy o danym zagadnieniu lub niewypełnionej luki w danej dziedzinie. To sprawia, że jesteśmy w stanie skutecznie rozwinąć naszą pracę. Bardzo często też wydaje nam się, że wiemy dużo na dany temat, jednak musimy to skutecznie udowodnić.

Na rozwinięcie naszej tezy składają się hipotezy badawcze. Ich formułowanie polega na zamianie formy gramatycznej pytania problemowego na twierdzenie lub przypuszczenie. Musimy pamiętać, aby liczba hipotez badawczych w naszej pracy nie była zbyt duża. Każda z nich wymaga przez nas udowodnienia.

Napisz do nas

Jesteśmy korporacją naukową zrzeszającą pracowników naukowych i ekspertów branżowych. Pomożemy Tobie napisać pracę doktorską, która będzie w pełni profesjonalna i poprawna pod kątem zgodności ze współczesnymi standardami. Napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

[contact-form to=’kontakt@pracenaukowe.com.pl’][contact-field label=’Imię’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’/][contact-field label=’Wiadomość’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]