Pisanie prac doktorskich współcześnie

Pisanie prac doktorskich współcześnie
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Nie ma wątpliwości co do tego, że stopień doktora wymaga obszernej wiedzy oraz doświadczenia z danej dziedziny naukowej. Samo słowo doktor pochodzi od słowa „doctor”, które oznacza: mistrz, nauczyciel.

Przyznawanie doktoratu nadaje się w drodze przewodu doktorskiego. Osoba musi spełnić jednak kilka podstawowych wymagań: musi posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, zdać egzaminy doktorskie oraz obronić pracę doktorską. Stopień nadawany jest przez wydziały szkół wyższych lub specjalne placówki, które posiadają wymagane uprawnienia do jego wydawania. Pisanie pracy doktorskiej odbywa się pod okiem promotora, którego zadaniem jest wspierać nasze działania.

Pisemna praca naukowa, inaczej dysertacja, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub artystycznego, a jednocześnie wykazywać wiedzę teoretyczną z danej dziedziny. Rozprawa opracowywana jest pod okiem promotora. Obrona doktoratu ogłaszana jest publicznie, każdy ma prawo w niej uczestniczyć oraz zadawać pytania doktorantowi, które ściśle dotyczą jego tematu pracy. Wyższym stopniem od doktora jest doktor habilitowany i może być do niego dopuszczona osoba, która posiada stopień naukowy doktora.

Napisz do nas

Jesteśmy korporacją naukową zrzeszającą pracowników naukowych i ekspertów branżowych. Pomożemy Tobie napisać pracę doktorską, która będzie w pełni profesjonalna i poprawna pod kątem zgodności ze współczesnymi standardami. Napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

[contact-form to=’kontakt@pracenaukowe.com.pl’][contact-field label=’Imię’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’/][contact-field label=’Wiadomość’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Szukane przez innych:

  • pisanie pisanie