Metodyka pracy naukowej

Na metodykę naszej pracy może składać się wiele elementów. Jednym z najważniejszych może okazać się sam konspekt pracy doktoranckiej. To koncepcja stanowi konspekt naszej rozprawy, co sprawia, że jest on podstawą do dyskusji nad planowanym badaniem prowadzonym na seminariach. Wraz z postępami nad naszą praca naukową konspekt będzie ewoluować, a tym samym przybierać dojrzalszą formę. W naszym konspekcie powinniśmy zawrzeć przede wszystkim uzasadnienie pojęcia danego tematu, osadzając go już w ...
Read More