Metodyka pracy naukowej

Metodyka pracy naukowej
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Na metodykę naszej pracy może składać się wiele elementów. Jednym z najważniejszych może okazać się sam konspekt pracy doktoranckiej. To koncepcja stanowi konspekt naszej rozprawy, co sprawia, że jest on podstawą do dyskusji nad planowanym badaniem prowadzonym na seminariach.

Wraz z postępami nad naszą praca naukową konspekt będzie ewoluować, a tym samym przybierać dojrzalszą formę. W naszym konspekcie powinniśmy zawrzeć przede wszystkim uzasadnienie pojęcia danego tematu, osadzając go już w istniejącym piśmiennictwie na dany temat. Warto także wskazać jego znaczenie w danej dziedzinie naukowej.

W konspekcie powinniśmy przedstawić cel naszej rozprawy, jej tezę oraz hipotezę badawczą. Ważne jest, aby określić zakres planowanego badania przedstawić metody, jakimi zamierzamy się posługiwać zbierając i prezentując dany materiał.

Konspekt możemy usadowić we wstępnej części naszej pracy. Nie oznacza to, że pierwsza część musi zamykać się w jednym rozdziale. Jeśli faktycznie występuje jeden warto podzielić go nad podrozdziały. W części głównej rozprawy możemy umieścić związek postawionego problemu z innymi pracami w rozpatrywanym obszarze badań. Na dalsze części pracy powinny składać się część główna i zakończenie.

Jak obszerna powinna być nasza praca? Jej objętość nie jest nigdzie uregulowana, jednak jest to rzecz zwyczajowa i może różnić się w zależności od dyscypliny nauki.

Napisz do nas

Jesteśmy korporacją naukową zrzeszającą pracowników naukowych i ekspertów branżowych. Pomożemy Tobie napisać pracę doktorską, która będzie w pełni profesjonalna i poprawna pod kątem zgodności ze współczesnymi standardami. Napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

[contact-form to=’kontakt@pracenaukowe.com.pl’][contact-field label=’Imię’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’/][contact-field label=’Wiadomość’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]