Zasady redagowania pracy doktorskiej

Zanim rozpoczniemy pisanie naszej pracy doktorskiej powinniśmy znaleźć promotora, który będzie czujnym okiem obserwował naszą pracę nad doktoratem. Zakres współpracy w tym przypadku zależy od zasad przyjmowanych przez samego promotora. Relacje niewątpliwie będą również uzależnione od tego czy zatrudnieni jesteśmy na uczelni czy przygotowujemy rozprawę w ramach studiów doktoranckich. Pamiętajmy jednak, że pisanie pracy doktorskiej jest pracą samodzielną a od promotora możemy co najwyżej oczekiw...
Read More

Zasady pisania pracy doktorskiej

To jaki układ będzie miała nasza praca doktorska zależy przede wszystkim od jej charakteru. W przypadku prac doświadczalnych układ doktoratu może być nieco bardziej obszerny niż w przypadku prac teoretycznych, projektowych czy programów komputerowych. Warto stosować się jednak do pewnych zasad, dzięki którym łatwiej będzie nam pisać naszą dysertację. Dobrze napisana praca doktorska powinna przede wszystkim łagodnie wprowadzić nas w temat, przedstawić cel, sposób jego osiągnięcia (metodykę pra...
Read More