Zasady pisania pracy doktorskiej

Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

To jaki układ będzie miała nasza praca doktorska zależy przede wszystkim od jej charakteru. W przypadku prac doświadczalnych układ doktoratu może być nieco bardziej obszerny niż w przypadku prac teoretycznych, projektowych czy programów komputerowych. Warto stosować się jednak do pewnych zasad, dzięki którym łatwiej będzie nam pisać naszą dysertację.

Dobrze napisana praca doktorska powinna przede wszystkim łagodnie wprowadzić nas w temat, przedstawić cel, sposób jego osiągnięcia (metodykę pracy), uzyskane wyniki oraz przeprowadzić dyskusję nad uzyskanymi wynikami. Na koniec pracy powinny składać się wnioski wysnute z uzyskanych wyników.

Sama praca powinna być napisana jasnym, komunikatywnym językiem. Nasz doktorat nie musi być wcale obszerny. Jego celem jest dodanie nowej cegiełki do budowanej od pokoleń dziedziny, a nie dostarczenie lektury na zimowe wieczory. Z dobrą pracą powinniśmy uporać się w kilka godzin. Jej jednokrotne przeczytanie powinno być wystarczające do zrozumienia. To drugie może okazać się trudne do osiągnięcia. Jeśli jednak skupimy się nad stylem naszej pracy doktorskiej uda nam się uzyskać taki efekt.

Napisz do nas

Jesteśmy korporacją naukową zrzeszającą pracowników naukowych i ekspertów branżowych. Pomożemy Tobie napisać pracę doktorską, która będzie w pełni profesjonalna i poprawna pod kątem zgodności ze współczesnymi standardami. Napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

Podsumowując: Struktura pracy doktorskiej zależy od jej natury, ale istnieją pewne uniwersalne elementy, które powinny być uwzględnione. Praca musi łagodnie wprowadzić czytelnika w temat, przedstawić cel badania, metodologię, uzyskane wyniki oraz dyskusję. Wnioski, które są wynikiem przeprowadzonych badań, powinny zakończyć pracę. Praca doktorska powinna być zrozumiała, napisana w jasnym i komunikatywnym języku. Długość pracy nie jest kluczowa – cel pracy doktorskiej to przyczynienie się do rozwoju danej dziedziny nauki, a nie stworzenie obszernej lektury. Praca powinna być na tyle klarowna, że jednokrotne przeczytanie powinno wystarczyć do zrozumienia jej treści. Styl pisania jest istotny i skupienie na nim może pomóc w osiągnięciu klarowności i zrozumiałości.