Doktoraty

Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Wielu przedstawicieli grup zawodowych decyduje się na zdobycie stopnia naukowego doktora. Chęć jego zdobycia nie oznacza, że nasza przyszła kariera zawodowa uzależniona będzie od uczelni wyższej. Celem zdobycia wyższego stopnia jest z reguły osiągnięcie większego prestiżu w sferze zawodowej. Nie ma jednak wątpliwości, że jego zdobycie związane jest z koniecznością spełnienia wielu wymagań formalnych. Samo przygotowanie pracy nie musi być trudne ale za to jest bardzo czasochłonne.

Zgodnie z przepisami stopień doktora nadawany jest na drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie takiego stopnia. Osoba ta musi spełnić następujące warunki: posiadać tytuł zawodowy magistra, zdać egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej oraz przedstawić i obronić rozprawę doktorską.

Po wszczęciu przewodu doktorskiego musimy zdać egzaminy w wyznaczonych terminach. Przeprowadza się je w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego nowożytnego.

Doktorat przygotowywać będziemy pod okiem promotora. Rozprawa powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i wykazać ogólną wiedzę teoretyczną osoby przygotowującej doktorat.

Przewód doktorski i stopień doktora nadaje: w szkole wyższej – rada wydziału lub rada innej jednostki organizacyjnej, w innej placówce naukowej – rada naukowa.

Napisz do nas

Jesteśmy korporacją naukową zrzeszającą pracowników naukowych i ekspertów branżowych. Pomożemy Tobie napisać pracę doktorską, która będzie w pełni profesjonalna i poprawna pod kątem zgodności ze współczesnymi standardami. Napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

[contact-form to=’kontakt@pracenaukowe.com.pl’][contact-field label=’Imię’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’/][contact-field label=’Wiadomość’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]