Metody badawcze w pracy doktorskiej

Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Praca doktorska jest swego rodzaju świadectwem opanowania metod badawczych oraz pogłębiania wiedzy specjalistycznej. Doktorat musi stanowić samodzielne rozwiązanie danego zagadnienia naukowego przez autora. Praca powinna być także wykonana odpowiednimi metodami, właściwymi dla danej dyscypliny naukowej. To autor odpowiada za wybór problemu, przedmiotu i metody badań oraz za całościowe ujęcie tematu.

Metodologia to nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności oraz wartości poznawczej. Możemy wyróżnić metodologię nauk ścisłych, przyrodniczych oraz społecznych.

W naukach społecznych będziemy zajmować się weryfikowaniem hipotez. W tym wypadku najczęstszą formą zbierania danych jest ankieta , której sposób przeprowadzenia oraz struktura respondentów musi być dokładnie ustalona według odpowiednich zasad. Do opracowania naszych wyników warto zastosować statystykę opisową.

W naukach technicznych zajmujemy się udowodnieniem danej tezy. W tym przypadku często dokonuje się pomiarów za pomocą mierników z zachowaniem właściwych warunków otoczenia. Wszystkie uzyskane wyniki mogą być zbierane i porównywane z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy. Do opracowania tego typu prac stosuje się najczęściej opis matematyczny.

Musimy jednak pamiętać, że wiele nauk posiada swoje własne metodologie lub korzysta z dorobku innych. Tak na przykład metody statystyczne w formie zmodyfikowanej dostosowanej do zagadnień ekonomii noszą miano ekonometrii.

Napisz do nas

Jesteśmy korporacją naukową zrzeszającą pracowników naukowych i ekspertów branżowych. Pomożemy Tobie napisać pracę doktorską, która będzie w pełni profesjonalna i poprawna pod kątem zgodności ze współczesnymi standardami. Napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

[contact-form to=’kontakt@pracenaukowe.com.pl’][contact-field label=’Imię’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’/][contact-field label=’Wiadomość’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]