Wzór pracy doktorskiej

Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Nasza praca doktorska może różnić się w zależności od dziedziny w jakiej się specjalizujemy. Nie da się zatem stworzyć jednego wzoru, który będzie pasować do każdej rozprawy. Poniżej zapoznasz się z przykładową konstrukcją pracy, która może pomóc w stworzeniu własnej.

Pierwsza w kolejności jest strona tytułowa. Na tej stronie powinny znaleźć się informacje o uczelni i wydziale, tytuł pracy, imię i nazwisko doktoranta, imię i nazwisko promotora, miejscowość i rok.

Spis treści oczywiście będzie uzależniony od tego jakie elementy chcemy zamieścić w naszej pracy. Powinien być on jednak bardzo szczegółowy z uwzględnieniem (poza rozdziałami i podrozdziałami w części retorycznej) wstępu, wykazu skrótów, podsumowania, literatury, spisu tabel, załączników czy rysunków.

W naszej rozprawie warto przygotować rozbudowany wykaz skrótów. Powinniśmy go uporządkować katalogując poszczególne kategorie. W obrębie poszczególnych kategorii umieszczamy je w kolejności alfabetycznej.

Szczególne znaczenie w pracy doktorskiej ma wprowadzenie. Powinno ono obejmować prezentację omawianych zagadnień wraz ze wskazaniem rozstrzyganego lub rozstrzyganych problemów. W tym miejscu przedstawiamy przyjęte metody badawcze oraz stan prawny. W zależności od tematyki pracy możemy w tym miejscu zebrać najważniejsze wnioski lub zawrzeć krótki rys historyczny.

W części merytorycznej pracy bierzemy pod uwagę poszczególne rozdziały.

W zakończeniu naszej pracy powinniśmy zebrać najważniejsze wnioski oraz je rozstrzygnąć. W końcowej części pracy zamieszczamy wykaz literatury oraz innych źródeł.

Napisz do nas

Jesteśmy korporacją naukową zrzeszającą pracowników naukowych i ekspertów branżowych. Pomożemy Tobie napisać pracę doktorską, która będzie w pełni profesjonalna i poprawna pod kątem zgodności ze współczesnymi standardami. Napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

[contact-form to=’kontakt@pracenaukowe.com.pl’][contact-field label=’Imię’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’/][contact-field label=’Wiadomość’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]