Jak pisać pracę doktorską?

Jak pisać pracę doktorską?
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Na uzyskanie stopnia doktora decydują się przedstawiciele wielu grup naukowych. Nie koniecznie ich kariera musi ograniczać się do pozostania na uczelni wyższej. W większości przypadków zdobycie doktoratu wiąże się z chęcią osiągnięcia prestiżu w sferze zawodowej. Zanim jednak zdecydujemy się na zdobycie stopnia naukowego musimy spełnić kilka wymagań formalnych.
Stopień doktora nadawany jest w drodze przewodu doktoranckiego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie takiego stopnia. Osoba musi spełniać następujące warunki:

  • powinna posiadać tytuł zawodowy magistra,
  • magistra inżyniera lub inny równorzędny,
  • zdać egzaminy doktorskie określone przez radę jednostki organizacyjnej,
  • przedstawić i obronić rozprawę doktorską.

Bardzo ważną kwestią są egzaminy, jakie musimy złożyć w wyznaczonych terminach po wszczęciu przewodu doktorskiego. Praca doktorska przygotowywana jest pod okiem promotora i powinna stanowić unikalne rozwiązanie danego problemu oraz wykazywać głęboką wiedzę teoretyczną z danej dyscypliny naukowej. Pierwszym krokiem do napisania pracy powinien być trafnie wybrany temat.