Zasady redagowania pracy doktorskiej

Zanim rozpoczniemy pisanie naszej pracy doktorskiej powinniśmy znaleźć promotora, który będzie czujnym okiem obserwował naszą pracę nad doktoratem. Zakres współpracy w tym przypadku zależy od zasad przyjmowanych przez samego promotora. Relacje niewątpliwie będą również uzależnione od tego czy zatrudnieni jesteśmy na uczelni czy przygotowujemy rozprawę w ramach studiów doktoranckich. Pamiętajmy jednak, że pisanie pracy doktorskiej jest pracą samodzielną a od promotora możemy co najwyżej oczekiw...
Read More