Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie mają postać raportu naukowego. To na ich podstawie podejmowana jest decyzja o nadaniu stopnia doktora. Celem rozpraw doktorskich jest systematyzacja wiedzy w danej dziedzinie naukowej. Zasadniczym założeniem jest innowacyjne rozwiązanie jakiegoś problemu, wykazanie się swoją wiedzą teoretyczną oraz udowodnienie swoich kompetencji w samodzielnym prowadzeniu pracy naukowej lub artystycznej. Rozprawa doktorska jest więc dokumentacją wkładu autora w danej dziedzinie. Rozprawy ...
Read More

Rozprawa doktorska

Dobrze napisana praca doktorska powinna mieć jasno i wyraźnie sformułowaną tezę badawczą. Jest ona nieodłącznie związana z naszą pracą. Możemy zatem powiedzieć, że samej pracy doktorskiej się nie pisze, ale przedstawia i broni postawioną przez nas tezę. Teza doktorska może być założeniem, pytaniem, twierdzeniem lub pewną konkluzją odnoszącą się do przedmiotu badania, którą w naszej pracy musimy udowodnić na podstawie przeprowadzonego studium danego zagadnienia. Teza powinna być sformułowana n...
Read More