Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Rozprawy doktorskie mają postać raportu naukowego. To na ich podstawie podejmowana jest decyzja o nadaniu stopnia doktora. Celem rozpraw doktorskich jest systematyzacja wiedzy w danej dziedzinie naukowej. Zasadniczym założeniem jest innowacyjne rozwiązanie jakiegoś problemu, wykazanie się swoją wiedzą teoretyczną oraz udowodnienie swoich kompetencji w samodzielnym prowadzeniu pracy naukowej lub artystycznej. Rozprawa doktorska jest więc dokumentacją wkładu autora w danej dziedzinie.

Rozprawy doktorskie mają ściśle określoną formę, której należy się trzymać. Tematem rozprawy doktorskiej jest jakiś problem, zadanie autora polega na nowatorskim przedstawieniu metod i narzędzi służących do rozwiązania go. Mamy więc problem, metodę i rozwiązanie. Rozkład treści możemy podzielić zaś na: stronę tytułową, spis treści, część wstępną, część główną, zakończenie i bibliografię. Rozprawy doktorskie przygotowuje się w edytorze tekstowym, a następnie drukuje i oddaje do wglądu. To jej treść a także znajomość zawartości pracy doktorskiej Stanowic będzie o przyznaniu tytułu doktora.

Rozprawy doktorskie są także często publikowane do wglądu. Jest to bardzo pomocne dla osób, które zamierzają napisać rozprawę doktorską. Często są one także użyteczne w innych przypadkach, tym bardziej, że publikowane są online i każdy może zapoznać się z ich treścią.