Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie mają postać raportu naukowego. To na ich podstawie podejmowana jest decyzja o nadaniu stopnia doktora. Celem rozpraw doktorskich jest systematyzacja wiedzy w danej dziedzinie naukowej. Zasadniczym założeniem jest innowacyjne rozwiązanie jakiegoś problemu, wykazanie się swoją wiedzą teoretyczną oraz udowodnienie swoich kompetencji w samodzielnym prowadzeniu pracy naukowej lub artystycznej. Rozprawa doktorska jest więc dokumentacją wkładu autora w danej dziedzinie. Rozprawy ...
Read More