Metody badawcze w pracy doktorskiej

Praca doktorska jest swego rodzaju świadectwem opanowania metod badawczych oraz pogłębiania wiedzy specjalistycznej. Doktorat musi stanowić samodzielne rozwiązanie danego zagadnienia naukowego przez autora. Praca powinna być także wykonana odpowiednimi metodami, właściwymi dla danej dyscypliny naukowej. To autor odpowiada za wybór problemu, przedmiotu i metody badań oraz za całościowe ujęcie tematu. Metodologia to nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności oraz wartości poznawczej. Mo...
Read More

Tematy prac doktorskich

Nie można jednoznacznie stwierdzić jak wybrać odpowiedni temat naszej pracy. Ponadto nasz temat może ulec zmianie aż do dnia otwarcia przewodu doktorskiego. Temat i wstęp to dwa krytyczne punkty dysertacji. Zawsze istnieje szansa, że na ich podstawie ktoś z komisji zada nam pytanie podczas obrony. Możliwości na znalezienie odpowiedniego tematu jest bardzo wiele. Oto wskazówki, które mogą być pomocne podczas poszukiwania najbardziej trafnego: Możemy wybrać tematykę zbliżoną do dziedziny,...
Read More