Tematy prac doktorskich

Nie można jednoznacznie stwierdzić jak wybrać odpowiedni temat naszej pracy. Ponadto nasz temat może ulec zmianie aż do dnia otwarcia przewodu doktorskiego. Temat i wstęp to dwa krytyczne punkty dysertacji. Zawsze istnieje szansa, że na ich podstawie ktoś z komisji zada nam pytanie podczas obrony. Możliwości na znalezienie odpowiedniego tematu jest bardzo wiele. Oto wskazówki, które mogą być pomocne podczas poszukiwania najbardziej trafnego: Możemy wybrać tematykę zbliżoną do dziedziny,...
Read More

Prace doktorskie – tematy!

Temat pracy doktorskiej to bardzo ważne zagadnienie. Od jego wyboru zależy ostateczny kształt naszej pracy doktorskiej i rezultat jaki osiągniemy. Musimy pamiętać o tym, że temat pracy doktorskiej powinien być oryginalny i innowacyjny. Nie ma tutaj miejsca na plagiat. Zanim podejmiemy decyzję powinniśmy dobrze wszystko przemyśleć i oszacować nasze możliwości oraz realną szansę znalezienia wystarczającej ilości materiału, który pomoże nam w napisaniu naszej pracy doktorskiej. Temat pracy dokto...
Read More