Tematy prac doktorskich

Nie można jednoznacznie stwierdzić jak wybrać odpowiedni temat naszej pracy. Ponadto nasz temat może ulec zmianie aż do dnia otwarcia przewodu doktorskiego. Temat i wstęp to dwa krytyczne punkty dysertacji. Zawsze istnieje szansa, że na ich podstawie ktoś z komisji zada nam pytanie podczas obrony. Możliwości na znalezienie odpowiedniego tematu jest bardzo wiele. Oto wskazówki, które mogą być pomocne podczas poszukiwania najbardziej trafnego: Możemy wybrać tematykę zbliżoną do dziedziny,...
Read More