Metody badawcze w pracy doktorskiej

Praca doktorska jest swego rodzaju świadectwem opanowania metod badawczych oraz pogłębiania wiedzy specjalistycznej. Doktorat musi stanowić samodzielne rozwiązanie danego zagadnienia naukowego przez autora. Praca powinna być także wykonana odpowiednimi metodami, właściwymi dla danej dyscypliny naukowej. To autor odpowiada za wybór problemu, przedmiotu i metody badań oraz za całościowe ujęcie tematu. Metodologia to nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności oraz wartości poznawczej. Mo...
Read More