Publikacja artykułów naukowych

Czym jest publikacja naukowa? Jest to artykuł umieszczony w czasopiśmie naukowym lub posiadający formę książki. Cechą charakterystyczną takiego artykułu naukowego jest opisywanie oryginalnych badań naukowych i wynikających z nich wniosków oraz komentowanie wcześniej opublikowanych prac w formie przeglądu. Artykuły naukowe mają różną postać i strukturę. Wyróżnia się zasadniczo trzy typy publikacji naukowych: Publikacje źródłowe Są to publikacja, które opisują badania własne autora lub grupy ...
Read More