Publikacja artykułów naukowych

Publikacja artykułów naukowych
Zdjęcie z FreeDigitalPhotos.net

Czym jest publikacja naukowa? Jest to artykuł umieszczony w czasopiśmie naukowym lub posiadający formę książki. Cechą charakterystyczną takiego artykułu naukowego jest opisywanie oryginalnych badań naukowych i wynikających z nich wniosków oraz komentowanie wcześniej opublikowanych prac w formie przeglądu. Artykuły naukowe mają różną postać i strukturę.

Wyróżnia się zasadniczo trzy typy publikacji naukowych:

Publikacje źródłowe
Są to publikacja, które opisują badania własne autora lub grupy naukowej, która mu podlega. Takie publikacje musza posiadać nazwiska autorów; abstrakt, czyli opis metody, celu badań i wniosków; wstęp, czyli opis obecnie posiadanej wiedzy naukowej w zakresie badań; rozwiniecie, czyli szczegółowy opis metody badań i wniosków; podsumowanie, a także bibliografia będąca spisem źródeł cytowanych w treści całej publikacji.

Publikacje przeglądowe
Jest to typ publikacji, której celem jest, jak sama nazwa wskazuje przegląd już istniejących publikacji źródłowych w celu usystematyzowania omawianego obszaru badań. Taka publikacja nie opisuje metod badawczych, ale skupia się jedynie na już istniejących wnioskach podjętych przez innych. Autor takiej publikacji obarcza ją swoim komentarzem.

Publikacje polemiczne
Ten typ publikacji związany jest z polemiką. Taka publikacja, także odnosi się do wcześniej opublikowanych prac, ale nie w celu usystematyzowania zawartej w nich wiedzy, a jedynie z zamiarem kwestionowania opublikowanej wcześniej pracy. Jest to spis wniosków krytycznych w stosunku do konkretnej publikacji naukowej w wybranej dziedzinie.

Napisz do nas

Jesteśmy korporacją naukową zrzeszającą pracowników naukowych i ekspertów branżowych. Pomożemy Tobie napisać pracę doktorską, która będzie w pełni profesjonalna i poprawna pod kątem zgodności ze współczesnymi standardami. Napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

[contact-form to=’kontakt@pracenaukowe.com.pl’][contact-field label=’Imię’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’/][contact-field label=’Wiadomość’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]