Pisanie doktoratów

Pisanie doktoratów
Uzyskanie stopnia doktora nie daje nam gwarancji na lepszą karierę zawodową. Zasadniczym celem pracy naukowej jest zagwarantowanie takiego poziomu naukowego, który będzie podstawą do nadania tego stopnia. Naszym zadaniem jest dążenie do wykrycia pewnych praw, zasad czy reguł, których racje musimy skutecznie udowodnić. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, niekiedy bardzo czasochłonne. Przygotowany d...
Read More

Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie
Rozprawy doktorskie mają postać raportu naukowego. To na ich podstawie podejmowana jest decyzja o nadaniu stopnia doktora. Celem rozpraw doktorskich jest systematyzacja wiedzy w danej dziedzinie naukowej. Zasadniczym założeniem jest innowacyjne rozwiązanie jakiegoś problemu, wykazanie się swoją wiedzą teoretyczną oraz udowodnienie swoich kompetencji w samodzielnym prowadzeniu pracy naukowej lub ...
Read More

Praca doktorska

Praca doktorska
Wielu studentów swoją naukę zaprzestaje na stopniu magistra. Są jednak i tacy, którzy do swojej karty zawodowej chcą dołożyć stopień naukowy doktora. To, że uzyskamy taki stopień nie da nam gwarancji na lepszą karierę. Większość pracodawców z reguły nie zwraca na to uwagi. W przeciągu ostatnich trzech lat liczba doktoratów wzrosła o ponad 40 tysięcy. Wiele osób złudnie wierzy, że wraz z obroną ...
Read More

Prace naukowe

Prace naukowe
Prace naukowe lub po prostu prace doktorskie stają się z roku na rok coraz bardziej popularne. Wielu absolwentów uczeni zadaje sobie pytanie czy warto walczyć o wyższy stopień naukowy. Nie łatwo jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Stopień doktora nie będzie dawał nam gwarancji na wyższe stanowisko lub pracę na uczelni. Tak na przykład w samej Australii co roku broni się około 7000 do...
Read More

Prace doktorskie UJ

Prace doktorskie UJ
Uniwersytet Jagielloński to najstarsza polska uczelnia, a zarazem jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie. Mieści się w Krakowie i w Rankingu Szkół Wyższych 2012 oraz 2013 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” został uznany za najlepszą uczelnie w Polsce. Uniwersytet został założony w 1364 roku w Kazimierzu z fundacji Kazimierza III Wielkiego i odnowiony w 1400 w Krakowie przez Władysława II J...
Read More

Wzór pracy doktorskiej

Wzór pracy doktorskiej
Nasza praca doktorska może różnić się w zależności od dziedziny w jakiej się specjalizujemy. Nie da się zatem stworzyć jednego wzoru, który będzie pasować do każdej rozprawy. Poniżej zapoznasz się z przykładową konstrukcją pracy, która może pomóc w stworzeniu własnej. Pierwsza w kolejności jest strona tytułowa. Na tej stronie powinny znaleźć się informacje o uczelni i wydziale, tytuł pracy, imi...
Read More

Doktoraty

Doktoraty
Wielu przedstawicieli grup zawodowych decyduje się na zdobycie stopnia naukowego doktora. Chęć jego zdobycia nie oznacza, że nasza przyszła kariera zawodowa uzależniona będzie od uczelni wyższej. Celem zdobycia wyższego stopnia jest z reguły osiągnięcie większego prestiżu w sferze zawodowej. Nie ma jednak wątpliwości, że jego zdobycie związane jest z koniecznością spełnienia wielu wymagań formal...
Read More

Plan pracy doktorskiej

Plan pracy doktorskiej
Naszej pracy doktorskiej nie musimy wcale rozpoczynać od wstępu czy pierwszego rozdziału. Wbrew pozorom najłatwiej będzie nam rozpocząć pracę od środka, a dokładniej od materiału i metod. Oczywiście przed tym powinniśmy mieć gotowy i zatwierdzony tytuł oraz konspekt pracy. Nie chronologiczna kolejność ma swoje uzasadnienie. Z rozmów z doświadczonymi autorami mającymi na swoim koncie wiele prac ...
Read More

Zasady redagowania pracy doktorskiej

Zasady redagowania pracy doktorskiej
Zanim rozpoczniemy pisanie naszej pracy doktorskiej powinniśmy znaleźć promotora, który będzie czujnym okiem obserwował naszą pracę nad doktoratem. Zakres współpracy w tym przypadku zależy od zasad przyjmowanych przez samego promotora. Relacje niewątpliwie będą również uzależnione od tego czy zatrudnieni jesteśmy na uczelni czy przygotowujemy rozprawę w ramach studiów doktoranckich. Pamiętajmy j...
Read More

Pisanie pracy doktorskiej

Pisanie pracy doktorskiej
Na początku warto uzgodnić zakres tematyki z naszym promotorem. Oczywiście temat pracy musi być dla nas ciekawy, a jednocześnie powinien wypełniać lukę w danej dziedzinie nauki. Może wydawać się, że pisanie pracy doktorskiej powinniśmy zacząć od pierwszego rozdziału. Nie jest to jednak z regułą, tak więc pisanie pracy możemy rozpocząć od rozdziału, który wydaje nam się najtrudniejszy. Wstęp i z...
Read More