Metodyka pracy naukowej

Na metodykę naszej pracy może składać się wiele elementów. Jednym z najważniejszych może okazać się sam konspekt pracy doktoranckiej. To koncepcja stanowi konspekt naszej rozprawy, co sprawia, że jest on podstawą do dyskusji nad planowanym badaniem prowadzonym na seminariach. Wraz z postępami nad naszą praca naukową konspekt będzie ewoluować, a tym samym przybierać dojrzalszą formę. W naszym konspekcie powinniśmy zawrzeć przede wszystkim uzasadnienie pojęcia danego tematu, osadzając go już w ...
Read More

Publikacja artykułów naukowych

Czym jest publikacja naukowa? Jest to artykuł umieszczony w czasopiśmie naukowym lub posiadający formę książki. Cechą charakterystyczną takiego artykułu naukowego jest opisywanie oryginalnych badań naukowych i wynikających z nich wniosków oraz komentowanie wcześniej opublikowanych prac w formie przeglądu. Artykuły naukowe mają różną postać i strukturę. Wyróżnia się zasadniczo trzy typy publikacji naukowych: Publikacje źródłowe Są to publikacja, które opisują badania własne autora lub grupy ...
Read More

Jak pisać pracę naukową?

Naszą pracę naukową powinniśmy zacząć od poszukania kompetentnego promotora, z którym uzgodnimy zakres tematyki naszej pracy naukowej. Po wstępnym uzgodnieniu możemy zabrać się za pisanie pierwszego rozdziału. Pojęcie pierwszego rozdziału nie jest jednak umowne. W rzeczywistości naszą pracę możemy zacząć od dowolnego z nich. Najlepiej rozpocząć tam, gdzie będziemy mieli najprawdopodobniej największe trudności podczas pisania. W pierwszej fazie pisania pracy naukowej nie powinniśmy zwracać szc...
Read More

Jak pisać pracę doktorską?

Na uzyskanie stopnia doktora decydują się przedstawiciele wielu grup naukowych. Nie koniecznie ich kariera musi ograniczać się do pozostania na uczelni wyższej. W większości przypadków zdobycie doktoratu wiąże się z chęcią osiągnięcia prestiżu w sferze zawodowej. Zanim jednak zdecydujemy się na zdobycie stopnia naukowego musimy spełnić kilka wymagań formalnych. Stopień doktora nadawany jest w drodze przewodu doktoranckiego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie takiego stopnia. Osoba musi...
Read More

Pisanie doktoratów

Uzyskanie stopnia doktora nie daje nam gwarancji na lepszą karierę zawodową. Zasadniczym celem pracy naukowej jest zagwarantowanie takiego poziomu naukowego, który będzie podstawą do nadania tego stopnia. Naszym zadaniem jest dążenie do wykrycia pewnych praw, zasad czy reguł, których racje musimy skutecznie udowodnić. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, niekiedy bardzo czasochłonne. Przygotowany do pracy materiał powinien być dokładnie wyselekcjonowany i uporządkowany. Praca doktorska w pewnym ...
Read More

Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie mają postać raportu naukowego. To na ich podstawie podejmowana jest decyzja o nadaniu stopnia doktora. Celem rozpraw doktorskich jest systematyzacja wiedzy w danej dziedzinie naukowej. Zasadniczym założeniem jest innowacyjne rozwiązanie jakiegoś problemu, wykazanie się swoją wiedzą teoretyczną oraz udowodnienie swoich kompetencji w samodzielnym prowadzeniu pracy naukowej lub artystycznej. Rozprawa doktorska jest więc dokumentacją wkładu autora w danej dziedzinie. Rozprawy ...
Read More

Praca doktorska

Wielu studentów swoją naukę zaprzestaje na stopniu magistra. Są jednak i tacy, którzy do swojej karty zawodowej chcą dołożyć stopień naukowy doktora. To, że uzyskamy taki stopień nie da nam gwarancji na lepszą karierę. Większość pracodawców z reguły nie zwraca na to uwagi. W przeciągu ostatnich trzech lat liczba doktoratów wzrosła o ponad 40 tysięcy. Wiele osób złudnie wierzy, że wraz z obroną doktora mają większą szansę na zatrudnienie. Zazwyczaj większe przedsiębiorstwa i firmy nie potrzeb...
Read More

Prace naukowe

Prace naukowe lub po prostu prace doktorskie stają się z roku na rok coraz bardziej popularne. Wielu absolwentów uczeni zadaje sobie pytanie czy warto walczyć o wyższy stopień naukowy. Nie łatwo jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Stopień doktora nie będzie dawał nam gwarancji na wyższe stanowisko lub pracę na uczelni. Tak na przykład w samej Australii co roku broni się około 7000 doktoratów. To zdecydowanie więcej niż ilość wolnych wakatów na uczelniach wyższych. Musimy zdawać sob...
Read More

Prace doktorskie UJ

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza polska uczelnia, a zarazem jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie. Mieści się w Krakowie i w Rankingu Szkół Wyższych 2012 oraz 2013 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” został uznany za najlepszą uczelnie w Polsce. Uniwersytet został założony w 1364 roku w Kazimierzu z fundacji Kazimierza III Wielkiego i odnowiony w 1400 w Krakowie przez Władysława II Jagiełłę z fundacji Jadwigi Andegaweńskiej. W 1817 nadano mu nazwę Jagielloński, aby podkreślić jego ...
Read More