Prace doktorskie – baza!

Zanim zabierzemy się za napisanie pracy doktorskiej musimy dobrze się przygotować. Wybór tematu i oszacowanie swoich możliwości na ukończenie podjętego zagadnienia to sprawa kluczowa. Musimy przemyśleć wszystko bardzo dokładnie i sprawdzić co w danej sprawie zostało już zrobione a co wymaga dalszego wyjaśnienia. Przeglądanie napisanych wcześniej prac doktorskich jest więc znakomitą inspiracją do znalezienia tematu dla siebie, a także rozeznania w danej dziedzinie. Prace doktorskie dostępne są...
Read More

Prace doktorskie

Prace doktorskie lub też inaczej naukowe piszę się po to by uzyskać stopień naukowy. Każda praca doktorska powinna być innowacyjna i powinna wnosić coś nowego w danej dziedzinie. Według ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym rozprawa doktorska powinna wyglądać tak: „Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opiek ą promotora, powinna stanowi ć oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub artystycznego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną oraz wykazywać ogól...
Read More