Jan L.

Pomoc w zakresie promocji moich publikacji okazała się bardzo skuteczna.. zwiększyła się ich widoczność i wzrosły cytowania