dr. Agnieszka N.

Zamówiona kwerenda bibliograficzna jak i dostarczone z niej materiały oraz konsultacje merytoryczne spowodowały, że wizja mojej pracy nabrała nowego kształtu i stała się bardziej klarowna